Divan Araştırma ve Eğitim Derneği 2005 senesinde İstanbul’da kuruldu. Kuruluşundan bugüne kadar kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde pek çok faaliyet gerçekleştirdi. Özellikle yedi yıldır Osmanlı Türkçesi seminerlerine yoğunlaşan Divan Araştırma ve Eğitim Derneği, binlerce kişinin Osmanlı Türkçesini okumasına vesile oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Aş ile ortaklaşa yürüttüğü “Kültür ve Tarih Mirasımızla Buluşmak” adlı proje halen devam etmektedir. Osmanlı Türkçesi seminerlerinin yanı sıra pek çok kültürel konferans, panel ve forum da düzenleyen Dernek, halen faaliyetlerini Fatih’teki merkezinde sürdürmektedir. Dernek Başkanı A.Cihangir İŞBİLİR’dir. Divan Araştırma ve Eğitim Derneği Türkiye Gönüllü Teşekküllüleri Vakfı (TGTV) ve İslam Dünyası STK’ları Birliği (İDSB) üyesidir. Sivil Dayanışma Platformu (SDP)’ye destek vermektedir.

        Toplumun tarihi, kültürel, dini, ilmi ve sosyal alanlarda gelişimine katkıda bulunmak; her alanda eğitim ve araştırmaya destek vermek; Yeni neslin tarihi ile irtibatını kuvvetlendirmek gayesiyle, hat ve tezhip sanatı, Osmanlı Türkçe’si gibi kültürel zenginliklerimizin geliştirilmesine ve topluma kazandırılmasına yardımcı olmak; Başta ülkemiz olmak üzere, tüm dünyadaki çevre sorunlarına karşı duyarlılık ve çevre bilincinin oluşması konusunda çalışmalar yapmak; İnsanlar arasında sevgi ve kardeşlik duygularını geliştirmek, muhtaç olanlara her türlü yardımda bulunmak; İnsan hak ve özgürlüklerinin ülkemizde ve bütün dünyada korunması, gelişmesi ve yerleşmesine katkıda bulunmaktır.

 

Divan Derneği

Divan Araştırma ve Eğitim Derneği tüzüğünü aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

TÜZÜK

Menu